Oznaczenie przewodów elektrycznych

Wielokrotnie podczas pracy Elektryka spotykam się z pytaniami na temat oznaczenia przewodów elektrycznych – potocznie mówiąc Klienci nie wiedzą, co oznacza kolor kabla.. Zgodnie z normami, w instalacjach elektrycznych stosuje się tylko niektóre kolory żył: Kolor czarny (L) (szary lub brązowy) – przewód liniowy (przewód fazowy)– jest to przewód będący pod napięciem fazowym. Nie należy podłączać go w miejsce przewodu PE, … Read More